top of page
עמיתי מחקר אורחים

עו"ד בר פרג'ון-מזרחי

עו"ד בר פרג'ון-מזרחי היא דוקטורנטית בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן, בהנחיית פרופ' איתי בר-סימן-טוב וד"ר איילת סלע. מחקריה דנים בפיתוח כלים להתמודדות עם פגיעות בזכויות הפרט בשל ההתפתחויות הטכנולוגיות, תוך בחינת מקרה מבחן של משתמשים באפליקציות דיגיטליות.

בר היא מלגאית נשיא אוניברסיטת בר-אילן, עמיתת מחקר במעבדה למשפט, מדעי המידע ואתיקה דיגיטלית וכן במרכז המצוינות של ז'אן מונה בנושא ממשל דיגיטלי. מאמרה: “Risky Fine Print: "A Novel Typology of Ethical-Risks in Mobile App User Agreements פורסם בכתב העת Villanova Law Review, וזכה לתמיכה ממספר מענקי מחקר מכובדים.

כמו כן, בר היא מרצה מן החוץ במספר מוסדות אקדמיים בנושאים של ניהול סיכונים משפטיים של חברה בעידן הדיגיטלי וכתיבה אקדמית.

בר-פרגון-מזרחי.jpg
bottom of page