top of page
נשות ואנשי תכלית

דניאלה רוטשטיין

עו״ד דניאלה רוטשטיין טרם הצטרפותה למכון התמחתה במחלקת אנרגיה ותשתיות במשרד אגמון, רוזנברג הכהן, עורכי דין.

דניאלה בעלת תואר ראשון (LLB/BA)  במשפטים ובממשל מאוניברסיטת רייכמן.

דניאלה שירתה שירות סדיר ועוד תקופת קבע ביחידת עילית של חיל המודיעין. עם שחרורה מהשירות הצבאי יזמה וייסדה עסק לייבוא טקסטיל מהמזרח.

עו״ד דניאלה רוטשטיין
bottom of page