top of page
עמיתי מחקר אורחים

עו״ד אמי פלמור

עו"ד אמי פלמור, כיהנה כמנכל"ית משרד המשפטים בין השנים 2014-2019, פלמור הדגישה את תפקידו של משרד המשפטים כמשרד חברתי המעניק שירות לציבור, לצד מרכזיותו כמשרד מטה בתחום הייעוץ המשפטי והחקיקה בממשלה, והובילה שורת רפורמות ארגוניות במטה המשרד וביחידותיו המקצועיות. פלמור כיהנה במגוון תפקידים, בין היתר כיהנה כמנכ"לית בתי הדין הרבניים; יו"ר מועצת רואי חשבון בישראל; יו"ר הוועדה המשפטית המשותפת לישראל ולרשות הפלסטינית, יו"ר הצוות הממשלתי למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה, בשנת ב2016 הצוות בראשות פלמור הגיש את מסקנותיו והציג למעלה מ-50 המלצות, אותן אימצה ותקצבה הממשלה, ורובן ככולן יושמו באופן מלא. פלמור כיהנה בתפקידים רבים משמועתיים נוספים במהלך שירותה במגזר הציבורי. 

כמנהלת בכירה בשירות הציבורי וגם לאחר מכן השתתפה פלמור בתוכניות ליווי וחניכה מקצועיים ואישיים במגוון מסגרות בהן, תכנית מנהלים תוכנית המנהלים לתואר שני במדיניות ציבורית של בית הספר למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית; תוכנית המנטורינג להעצמת נשים של חברת פייסבוק, תוכנית המנטורינג של עמותת "עולים ביחד" ועוד.

במאי 2020 מונתה לחברה במועצה המפקחת על פייסבוק של חברת פייסבוק, ערכאת ערעורים עליונה בנושאי סינון וחסימת תכנים באתר פייסבוק, שבה 20 חברים מרחבי העולם.

פלמור.jpg
bottom of page