top of page

תַּכְלִית – המכון למדיניות ישראלית, מבקש לעסוק בנושאים המורכבים בחברה הישראלית ולייצר עבורם פתרונות טובים ואפקטיביים שלא נגזרים מאילוצים פוליטיים. פתרונות שיהפכו את מדינת ישראל לטובה יותר עבור אזרחיה ויאפשרו את המשך קיומה ביציבות ושגשוג. 

 

המכון נוסד על רקע האתגרים מולם ניצבת מדינת ישראל ובראשם אתגר הקיטוב והקרע הפנימי ועל בסיס האמונה כי ניתן וצריך לייצר מדיניות ישראלית ישימה שאיננה נגזרת מהקצוות של הדיון הציבורי, אלא נוצרת מתוך הסתכלות תכליתית וממלכתית על מרחב ההסכמה הישראלי, ונשענת על ערכי מגילת העצמאות ועל מהותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

 

כשהיא מתקרבת לשנת המאה לקיומה, הולך ומחריף המשבר הפנימי-אזרחי, אשר החל על רקע מחלוקת פוליטית ואידאולוגית תוססת ובריאה, והופך למשבר עומק המפלג ומשסע את החברה הישראלית. זה אינו משבר ייחודי לישראל והוא לא נולד אתמול, אך הוא מקבל תאוצה מיום ליום ובא לידי ביטוי בכיכר העיר ובמעמקי הרשת החברתית. בחסות המשבר, התרבו במערכת הפוליטית קולות אנטי-ממלכתיים המבטיחים, כל אחד ל״שבט״ שלו, תשובות פשוטות לשאלות מורכבות ומי שנמצא במבוכה רעיונית ופוליטית, הם דווקא רוב הישראלים, המצויים הרחק מהשוליים.

 

אנו בתַּכְלִית בחרנו למקד את מאמצנו בהתמודדות עם השפעת המשבר הפנימי-אזרחי על המערכת הפוליטית בישראל ומנגנוני קבלת ההחלטות שלה. קמנו על מנת לסייע למקבלי ההחלטות לייצר, לאמץ ולהגשים מדיניות ציבורית ממלכתית אפקטיבית. ייעודנו הוא לסייע למערכת הפוליטית ולמקבלי ההחלטות לזהות, לאבחן ולהתמודד עם האתגרים השונים, במטרה לבצר את הממלכתיות הישראלית ולחזק את השלטון והמערכות התומכות בו.

אנו מחויבים ליצירה ולקידום של מדיניות המבטאת מרחבי הסכמה ישראלי ממלכתי ומבוססת על עומק רעיוני ומחקרי. בבסיס כל מדיניות שנפתח, נגדיר ראשית פונקציית מטרה, ונבנה אותה על בסיס ערכי מגילת העצמאות, תוך הישענות על גרעין ערכי המחבר את החברה הישראלית ושיח הנשען על עובדות ומומחיות בנושאים שעל הפרק.

יחד עם צוות המייסדים של תַּכְלִית, צוות החוקרים שלנו והשותפים שלנו בקהילה האקדמית ובחברה האזרחית, אנו רואים את עצמנו כחלק ממערכת כוללת שתפקידה לשמר ולחזק את סיפור ההצלחה הישראלי, להפיח בו אופטימיות רעיונית ואפקטיביות, בחיבור שבין השלב שבו נולד רעיון ערכי ועד ליום שבו הוא הופך למציאות.

לשם כך קמנו, זו תכליתנו.

bottom of page