top of page
תכלית המכון למדיניות ישראלית

תַּכְלִית הוא מכון מחקר יישומי הפועל לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית ומוסדותיה ולחידוש הברית האזרחית בין כל חלקי החברה הישראלית

מי אנחנו

מי
אנחנו

תַּכְלִית הוא מוסד להתחדשות רעיונית-ערכית מוכוון מדיניות, המקדיש את פעילותו לשיפור המציאות בישראל באמצעות הכוונה וסיוע למערכי קבלת ההחלטות. זאת, במטרה ליישם מדיניות מושכלת ואפקטיבית, שתחזק את מהותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות. 

אנו עושים זאת על ידי זיהוי ואבחון אתגרי הליבה של החברה והממשל ויצירת מתווי מדיניות מבוססי עומק רעיוני ומחקרי, המסייעים למערכות השלטון ומוסדות המדינה לשפר את תפקודן, מתוך הישענות על הגרעין הערכי המחבר את החברה הישראלית.

מי אנחנו
למה אנחנו כאן

למה
אנחנו כאן

מדינת ישראל הוקמה וצמחה על רקע אתגרים מורכבים שאף אומה בעת המודרנית לא נאלצה להתמודד עמם. על ידי החזון ומלאכת העשייה של דור המייסדים, נעמדה המדינה הצעירה על רגליה והתבססה כדמוקרטיה משגשגת וכבית לאומי לכל יהודי העולם.

אך לצד ההצלחה הגדולה של המפעל הציוני, סובלת המדינה מיום הקמתה משסעים חברתיים ופוליטיים ומהיעדר תשתית חוקתית וממסדית שתבטיח את המשך קיומה ושגשוגה. לאורך השנים התרחבו הסדקים וחשפו חולשות וכשלים מוסדיים שהתבססו במסדרונות השלטון בישראל וייצרו "איי שליטה" של תפיסות עולם שונות ומנוגדות. אט אט, התנחלה בחברה ובפוליטיקה הישראלית תחושת שבטיות המתורגמת לשיח של ״אנחנו והם״. התופעות הללו פוגעות בחוסן החברתי של המדינה ושוחקות בהדרגה את איכות המוסדות הפוליטיים שלה ויסודותיה המשטריים.

לקראת שנת המאה לקיום המדינה, זקוקה החברה הישראלית למבט פנימי נוקב על הסדקים והחולשות המאיימים עליה ולריענון מחשבתי וערכי, שיתורגם לשיפור במנגנוני קבלת ההחלטות הציבוריים.

תַּכְלִית הוקמה כי אנו מאמינים שהאחריות לתיקון מונחת לא רק על כתפי השלטון ומוסדות הביצוע שלו. על החברה האזרחית בישראל לקחת חלק פעיל במלאכת החשיבה והמעשה לכינון חברת מופת, ביצור קיומה וביטחונה של המדינה וחיזוק אופיה היהודי והדמוקרטי. למימוש חזון זה, אנו במכון מניעים תהליכים לשיפור וחיזוק הממשל, הכלכלה, הביטחון והחברה באמצעות מחקר, קידום מדיניות ושיתוף פעולה עם גופי השלטון, האקדמיה והמשק.

למה אנחנו כאן
קום המדינה

קרדיט לע"מ - סער יעקב

מהם נושאי הליבה שלנו
ממשל ומשפט, חברה, ביטחון לאומי, מדיניות ציבורים וכלכלית

מהם נושאי הליבה שלנו

בתחום הממשל והמשפט, אנו פועלים לחיזוק הדמוקרטיה הישראלית ומוסדותיה ויצירת מערכת שלטון אפקטיבית המבוססת על תפיסה ממלכתית.

 

בתחומי החברה אנו פועלים לחידוש הברית האזרחית בין כל חלקי החברה הישראלית וליצירת אמנה חברתית חדשה המותאמת לאתגרי העידן הדיגיטלי.

 

בתחום הביטחון הלאומי, אנו מתמקדים בבחינה ויישום של רעיונות חדשניים לביצור ביטחונה של ישראל ויחסיה עם הסובבים אותה.

 

בתחום המדיניות הציבורית והכלכלית, אנו פועלים לשיפור מערכות השירות הציבורי, לחשיבה על חלוקת העבודה בין הממשל המרכזי והשלטון המקומי, ולעידוד צמיחה תוך שמירה על אתוס מדינת הרווחה ומחויבות לערבות הדדית.

כיצד אנחנו פועלים

כיצד אנו פועלים

מערך תמיכה היקפי משלים

מערך תמיכה היקפי

יצירת תשתית ציבורית ומקצועית תומכת על בסיס ניתוח מדויק של צרכים והזדמנויות, תוך עבודה משותפת עם גופי חברה אזרחית, אקדמיה, תקשורת ומובילי דעת קהל

שילוב ידיים עם קובעי המדיניות

שילוב ידיים עם

קובעי המדיניות

קשר רציף ומתמשך עם מקבלי ההחלטות, תוך זיהוי צרכיהם בנושאי הליבה ובנושאי פריפריה נדרשים ועבודה משותפת להסרת חסמים ולקידום מדיניות מטיבה ואפקטיבית

מרעיונות למדיניות

מרעיונות למדיניות

יצירה, עיבוד וזיקוק תוכן מחקרי רב-תחומי והיתוכו למדיניות ציבורית מעשית, המונגשת למקבלי החלטות

מהם הערכים שלנו

מהם הערכים שלנו

מכון תַּכְלִית הוקם על יסוד תפיסה רעיונית ממלכתית, המבקשת להציע אופק חדש למדיניות כלל-ישראלית כגשר בין הבסיס הרעיוני המאחד של החברה הישראלית לאתגרי המחר.

אנו מתחייבים כי פעילותנו המחקרית והציבורית נעשית ברוח ערכי הליבה הארגוניים שלנו:
 

 • ציונות: ערכי מגילת העצמאות כמצפן לפעילות המכון
   

 • ממלכתיות: הטמעת האתוס הישראלי המשותף, תוך הכרה במורכבות הצרכים השונים של החברה הישראלית הרב-תרבותית
   

 • מקצועיות: הישענות על מחקר מעמיק וחדשני בגיבוש המלצות המדיניות
   

 • רב-תחומיות: הישענות על מחקר בין-תחומי לזיקוק מדיניות חכמה ואפקטיבית
   

 • גיוון: בניית צוותי מחקר ועבודה הטרוגניים בהתמודדות עם סוגיות ערכיות

תכלית המכון למדיניות ישראלית
צרו קשר
bottom of page