top of page
עמיתי מחקר אורחים

פרופ׳ מורן ירחי

פרופ' מורן ירחי, היא ראש ההתמחות בתודעה והשפעה בדיגיטל בביה"ס לתקשורת, ראש התוכנית לדיפלומטיה ציבורית, עמיתה בכירה במכון אבא אבן לדיפלומטיה בינלאומית, וחוקרת בכירה במכון ללוחמה בטרור (ICT) באוניברסיטת רייכמן.

 

כחוקרת בתחום התקשורת הפוליטית, מחקריה של פרופ' ירחי מתמקדים בעיקר בסיקור תקשורתי של קונפליקטים וטרור, בדיפלומטיה ציבורית וביכולת של שחקנים פוליטיים לקדם את מסריהם – במסגרת מלחמת התדמית, ובסיקור מערכות בחירות בתקשורת המסורתית וברשתות החברתיות. מחקריה של פרופ' מורן ירחי זיכו אותה בפרסים ומלגות שונות, והתפרסמו בכתבי עת מובילים בתחום התקשורת והפוליטיקה.

מורן ירחי.jpg
bottom of page