top of page
  • info055885

"המשטרה הופכת את אזרחי ישראל לשפני ניסוי של טכנולוגיות מעקב"


תחקיר המשטרה ו-NSO - ועדת חוקה תדון ביום שני שוב בממצאי דו"ח צוות מררי, לאחר שהשבוע הופרכו סופית טענות המשטרה לפיהן היא לא עשתה שימוש במידע שנשאב שלא כחוק באמצעות רגולות, כגון הפגסוס של NSO, מניידים של אזרחים. מכון המחקר תכלית על המשטרה בנייר עמדה לקראת הדיון: "תרבות ארגונית שלוקה בהעדר אחריות וחוסר נכונות לקבל ביקורת או פיקוח"


מאת תומר גנון

מקור ראשון | 10.06.2023

"לא ניתן לקבל הפעלת כוח שלטוני נטול בקרה כאשר המשטרה הופכת את אזרחי ישראל לשפני ניסוי של טכנולוגיות מעקב". כך כותבים במכון תכלית למדיניות ישראלית, בנייר עמדה שהגישו לוועדת חוקה, חוק ומשפט לקראת הדיון שיערך ביום שני, הרביעי במספר בכנסת הנוכחית, בממצאי דו"ח צוות מררי.


הצוות הוקם בעקבות תחקיר "כלכליסט" על השימוש הלא חוקי, לא מפוקח ולא מבוקר על אזרחים שעשתה המשטרה בתוכנות ריגול כגון פגסוס של NSO.


הדיון שזומן ליום שני, ובו מתכנן יו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן להצביע על קריאה לממשלה להקים ועדת חקירה, צפוי לעסוק, בין היתר, בהודעת הפרקליטות מהשבוע על פסילת ראיות בתיק רצח כפול שבו נעשה שימוש בניגוד לחוק ברוגלה לצורכי מודיעין וחקירה.


בעקבות הגילוי, כך נמסר בסוף השבוע ממשרד המשפטים בתגובה לפניית "כלכליסט", פרקליט המדינה, עמית איסמן, עדיין בוחן אפשרות לבדיקה של כל התיקים aבהם נעשה שימוש ברוגלה, כ-150 לפי הערכות, על מנת לגלות אם ראיות שהושגו בניגוד לחוק שימשו להגשת כתבי אישום או ביססו הרשעות.

 

לקריאה נוספת:
 

בנוסף, וכפי שנחשף לאחרונה ב"כלכליסט", המשטרה רכשה לאחרונה תוכנת ריגול מחברת מודיעין הסייבר רייזון מבלי שנעשתה בדיקה מקדימה של התאמתו לחוק ולסמכויות המשטרה מול הייעוץ המשפטי לממשלה - כפי שנקבע במסקנות צוות מררי.


"הגילויים האחרונים", כותב בנייר העמדה ד"ר טל מימרן ראש תכנית האמנה החברתית בעידן הדיגיטלי במכון תכלית, "מעידים על חשיבות הגברת הפיקוח על אופן ההכנסה לשימוש של טכנולוגיות חדשות על ידי המשטרה, במטרה להפעיל סמכות שלטונית כנגד אזרחי ישראל. חשיבות זו מתחדדת על רקע העובדה שישנו פיתוי רב יותר לעשות שימוש בטכנולוגיות באקלים רגיש פוליטית וביטחונית – כמו במחוזותינו".


בתכלית מציעים להגביר את הפיקוח על השימוש בכלי סייבר – הן בשלב הפיתוח, והן בשלב השימוש בהם על ידי הכנסת. "למרות הגילויים המדאיגים מן העת האחרונה, מסכם ד"ר מימרן, "נראה כי גישתה של המשטרה עד כה היא הדיפה של טענות על שימוש לרעה בכוח שלטוני ואף ניסיון לקעקע את מי שמעלה אותן. זוהי גישה מדאיגה אשר יכולה להעיד על תרבות ארגונית שלוקה בהעדר אחריות וחוסר נכונות לקבל ביקורת או פיקוח. אחרי שנים בהן ישראל התנסתה עם טכנולוגיות על חשבון זכויות הפרט, לעיתים עם בסיסי חוקי רעוע, אם בכלל, הגיע הזמן להתעורר".
ד"ר טל מימרן

הוא ראש תוכנית "אמנה חברתית לעידן הדיגיטלי" במכון תַּכְלִית, חוקר ומרצה בתחומי המשפט הבינלאומי והסייבר.

Comments


bottom of page