top of page
  • info055885

מקרע לפשרה?

התנגשות פוליטית, זהותית ומקצועית: יניב כהן, ראש מכון תכלית – המכון למדיניות ישראלית, בראיון אצל יואב קרקובסקי ב"עצם העניין" על הפתרונות האפשריים למו"מ בין הקואליציה לאפוזיציה והמשבר הזהותי


מאת יניב כהן

כאן 11 | 29.03.2023

 

לקריאה נוספת:

 

יניב כהן הוא ראש מכון תכלית למדיניות ישראלית.
Comments


bottom of page