top of page
  • info055885

שוב חוזר ההימור

קזינו: נתניהו מסתער מחדש על החקיקה ומעריך שאת רוב המחיר - הכלכלי והפוליטי - הוא כבר ממילא שילם. השבוע הלא-נכון: המחאה עברה את התקופה הקשה ביותר מראשיתה. גיבורים אלמונים: ללא חמישה-שמוה מנדטים בימין שמתנגדים נחרצות להפיכה, ישראל הייתה כבר מדינה אחרת. הם יכולים לשנות את דעתם. סכנה: בלי חוברת סבירות, ישראל תשתנה ותתעוות.


מאת נדב איל

ידיעות אחרונות | 30.06.2023

Comments


bottom of page