top of page
  • info055885

תפסיקו להיות צודקים

הדיון חייב להתחיל. זה לא אומר שהפשרה שהוצגה היא אידאלית. ד"ר אלעד גיל, ראש המחקר של "תכלית - המכון למדיניות ישראלית". הגיב דווקא בחיוב על הצעת הפשרה האחרונה, אבל הצביע על נקודת תורפה משמעותית.


מאת בן דרור ימיני

ידיעות אחרונות | 10.03.2023
Comments


bottom of page