top of page
  • info055885

חסידי ההתפרקות

מסקר שנערך לאחרונה במכון תכלית עולה כי בקרב מצביעי הליכוד, מול מיעוט שסבור שעל הקואליציה החדשה לנצל את כל כולה הפוליטי כדי לקדם את מדיניותה, יש רוב של 62 אחוז שתומך בביצוע הרפורמות תוך הסכמה ודיאלוג ובלי פגיעה בכללי המשחק הדמוקרטיים הקיימים.


מאת בן דרור ימיני

ידיעות אחרונות
bottom of page