top of page
  • info055885

קריאת הסכמה

סקר של ״תכלית - המכון למדיניות ישראלית״ מגלה שבאשר להתערבות בג״ץ בחקיקה שפוגעת בזכויות הפרט, 47 אחוז אמנם תומכים בהתערבות כזאת, אבל ״רק בנסיבות חריגות ותוך שמירת זכות תגובה לכנסת״, עוד כ-18 אחוז מתנגדים להתערבות בכל מקרה, ורק קרוב ל-35 אחוז מהציבור תומכים בהמשך המצב הקיים. בנוגע לעבודת הכנסת, הסקר מגלה ש-59 אחוז מהציבור תומכים בהתערבות בג״ץ רק ״בנסיבות חריגות שבהן ברור כי הפעולה אינה חוקית״. 23 אחוז חושבים שבשום מקרה אין מקום להתערבות, ורק 18 אחוז תומכים בסמכות ההתערבות של בג״ץ. במילים פשוטות יותר, רוב הציבור רוצה שינוי. הרוב הזה כולל בין 40 ל-70 אחוז ממצביעי מפלגות המרכז. יש עתיד וכחול לבן לא צריכות להיגרר אחרי הצעות הליכוד. הן צריכות לתמוך בהסדרת היחסים בין הרשויות באמצעות למשל, חוק יסודות החקיקה. אבל הן מדקלמות את המנטרה של ״שמירה על שלטון החוק״, שפירושה הנצחת המצב הקיים. זה לא נכון עניינית. ומתברר שגם לא אלרטוקאלית.

מאת בן דרור ימיני

ידיעות אחרונות | 24.6.2022לקריאה נוספת:

Comments


bottom of page