top of page
  • info055885

ד"ר אלעד גיל בראיון לרשת i24news בנוגע להחלטה על עילת הסבירות

ד"ר אלעד גיל, ראש המחקר במכון תכלית בראיון לרשת i24news מביע את דעתו לגביי עתיד ההחלטה לבטל את עילת הסבירות והשלכותיה האפשריות. ד"ר גיל מציג בקצרה מה טומן העתיד, מהן ההשפעות על מדינת ישראל בטווח הקרוב ובטווח הרחוק.Comentarios


bottom of page