top of page
  • info055885

תגובת מכון תַּכְלִית ל"מתווה העם" של נשיא המדינה יצחק הרצוג

מכון תַּכְלִית מברך את הנשיא על פרסום מתווה העם. ישראל נתברכה במנהיג אמיץ ממלכתי ונחוש ופעולתו טובה למדינת ישראל. היה לנו הכבוד לקחת חלק בתהליך, ככל שהנשיא ביקש מאיתנו, וכך נעשה גם בעתיד


מתווה העם אינו סופו של המסע.

כפי שפעל המכון בחודשים האחרונים באופן אקטיבי, נמשיך לפעול גם עתה לשם מציאת מרחבי הסכמה למחלוקת העמוקה שמשסעת את מדינת ישראל. מתוך היכרות עמוקה עם התוכן, אנו מאמינים שזה אפשרי, וכך נעשה עד למציאת מתווה מוסכם.


מאת מכון תַּכְלִית | 16.03.2023
תַּכְלִית – המכון למדיניות ישראלית, מברך את נשיא המדינה על פרסום "מתווה העם". תַּכְלִית מודה לנשיא המדינה וגאה בדרך שהוא עשה, בנחישות, במנהיגות, בעצמה ובאומץ. מדינת ישראל נתברכה במנהיג ראוי שנוכח כאוס וקיטוב מתנהג בחכמה, ביישוב דעת ובשום שכל.


בהתנהלותו בחודשים האחרונים, הציג הנשיא ממלכתיות מהי והיטיב לנסח את הצורך החיוני, אולי הקיומי, של מדינת ישראל בניסיונו לבנות הסכמה רחבה וחוצת מחנות על הסדרי היסוד המשטריים שלה. במלוא הענווה, היה לנו הכבוד לקחת חלק בתהליך, ככל שהנשיא ביקש מאיתנו, וכך נעשה גם בעתיד. אנחנו מברכים את הנשיא על המתווה וחושבים שעקרונותיו טובים לעם ישראל ולמדינת ישראל.


אך זהו לא סופו של המסע.


אין חלקנו עם אלו שחושבים שנדרשת התנגשות חוקתית או פנים ישראלית. גישתם רעה למדינה ולעתידנו. ואנחנו פועלים אקטיבית לכיון אחר לחלוטין.


כמכון מחקר מוכוון מדיניות, תַּכְלִית פעל לילות כימים בחודשים האחרונים ללא לאות למציאת מרחבי הסכמה עם מכנה רחב של שותפים מכל צידי הקשת הפוליטית. בנינו תהליכי דיאלוג ומשא ומתן כנים, וביקשנו לצאת עם שותפינו למסע משותף, לא קל, למציאת עמק השווה. גילינו אנשים וארגונים טובים, שוחרי טוב לעם ישראל, וחכמים משני הצדדים. לצערנו, עוד לא עלה בידינו להביא את המלאכה לסופה.


מתוך הבנה עמוקה של התוכן, הפערים, הסוגיות והמחלוקות, אנחנו מאמינים שבשיח עמוק וממלכתי, בשילוב אומץ וקומה פוליטית ממלכתית, ניתן יהיה למצוא מרחבי הסכמה שיובילו לסיום המשבר שניצב לפנינו.


נמשיך לחפש מרחבי הסכמה, סביב מתווה הנשיא, כי זו הדרך היחידה הנכונה למען מדינת ישראל ועם ישראל, וכדי לשמור על עתידה ושגשוגה של ממלכת ישראל השלישית.


אנחנו לא מפסיקים ולא מתייאשים, לשם כך נוסדנו. זוהי תכליתינו.


Comentarios


bottom of page