top of page
  • info055885

מחקר: שתי הממשלות האחרונות לא קיימו את הבטחותיהן לבוחרים

החוקר, ד"ר אלעד גיל מ"תכלית" - המכון למדיניות ישראלית: מבין השתיים, ממשלת בנט־לפיד הצליחה ליישם יותר מיעדי המדיניות שלה • עם זאת, שתיהן לא עמדו בהבטחות רבות מתקופת הבחירות.


מאת אמיר אטינגר

ישראל היום | 28.8.2022מן הידועות היא שפוליטיקאים לא תמיד אומרים את האמת, אבל כעת יש לכך אולי הוכחה טובה. ממחקר חדש שערך ד"ר אלעד גיל ממכון תכלית, המכון למדיניות ישראלית, עולה כי שתי הממשלות האחרונות בישראל נכשלו בקיום הבטחותיהן לבוחרים כפי שהם התחייבו במהלך קמפיין הבחירות, במצעי המפלגות ובהסכמים הקואליציוניים.


ד"ר גיל מצביע על כך שחוסר היכולת לקיים מערכת פוליטית מתפקדת נובע מהיעדר הסדרה אפקטיבית של מערכות היחסים בין רשויות השלטון - הרשות השופטת לבין הממשלה והכנסת. בנוסף, אי־היציבות הפוליטית גורמת לשיתוק בעשייה הממשלתית וכתוצאה מכך - לפגיעה בכל אחד ואחת מאזרחי ישראל.


למעשה, המכון אומר כי אם יעבירו את חוק יסוד החקיקה אשר יסדיר את "כללי המשחק" בין הרשויות השונות, את כללי החקיקה ואת היכולת של בתי המשפט להתערב בהחלטות הכנסת - כך תגבר היציבות השלטונית וייסתמו הפרצות והיכולת של פוליטיקאים למצוא סיבות לפרק ממשלה.


 

לקריאה נוספת:

 

על פי הבדיקה של מכון "תכלית", גם ממשלת נתניהו־גנץ וגם ממשלת לפיד־בנט לא יכולה להתהדר בנתונים גבוהים של יישום מדיניות על פי הבטחותיהן. הנתונים בולטים במיוחד בתחומים שבהם תכנון וקידום רפורמות משמעותיות דורש זמן וגב פוליטי רחב, כמו דת ומדינה - 18% יישום, שינויים במבנה מערכות הממשל והמשפט (8% יישום) ומדיניות חוץ וביטחון (0% יישום).


ממשלת בנט־לפיד הצליחה ליישם יותר

על פי המחקר, ברמה ההשוואתית בין הממשלות, ממשלת בנט־לפיד הצליחה ליישם יותר מיעדי המדיניות שלה. 23% מהבטחות והתחייבויות הבחירות של מפלגות הקואליציה יושמו, לעומת 14% בממשלת נתניהו־גנץ ו־35% יושמו באופן חלקי, לעומת 14% אצל ממשלת נתניהו־גנץ.


המפלגות המובילות במדד הפעילות ליישום המצע שלהן, כולל יוזמות שנעשו בהן פעולות אך הן לא הושלמו, הן תקווה חדשה עם 65%, כחול לבן ויש עתיד עם 64% כל אחת.


רמות ההצלחה של יישום מלא של הבטחות בחירות נמוכות באופן ניכר. תקווה חדשה ויש עתיד מובילות את הממשלה האחרונה עם 22% ו־16% בהתאמה של יישום מלא של הבטחות בחירות.


דוגמאות להבטחות בחירות/מצעים שקוימו ולא קוימו: הממשלה ה־35, ממשלת הליכוד - כחול לבן, עמדה בהבטחות: העלאת בני הפלשמורה, קודמה חלקית שורת חוקים למלחמה באלימות נגד נשים, אך הם לא עברו לקריאה שנייה ושלישית עקב הזמן הקצר בו כיהנה הממשלה.


לא עמדה בהבטחות: לא הועבר חוק התקציב ובעקבותיו פוזרה הכנסת, חקיקה להורדת מחירי המזון לא קודמה, ולא מונה נציב להורדת יוקר המחיה כפי שהובטח.


הממשלה ה־36, ממשלת לפיד־בנט, עמדה בהבטחות: העבירו את התקציב לשנת 2022-2021, ומצד שני לא עמדה בהבטחה להעביר את תקציב 2024-2023. בנוסף העבירו את רפורמת אי־הפללה בקנאביס, את השימוע הפומבי לשופטי בית המשפט העליון ואת גיל הפרישה לנשים ל־65.


לא עמדה בהבטחות: לא העבירו הבטחה להורדת מספר השרים ל־22 (מספר השרים ירד מ־36 ל־28), ולא קוימה ההבטחה להעלות את קצבת דמי הזקנה, הורדת מס הכנסה והפחתת מס חברות.Comments


bottom of page