top of page
יום שידורים מיוחד בשיתוף מכון תכלית ו-Ynet

יום השידורים המיוחד הוקדש לסוגיית הסדרת "כללי משחק" משטריים יציבים ב-3 פאנלים.
פאנל המשפטנים, בהשתתפותם של פרופ׳ יניב רוזנאי - אוניברסיטת רייכמן, פרופ׳ יפעת ביטון - מכללת אחווה ועו״ד יונתן גרין - הפורום הישראלי למשפט וחירות; פאנל הפוליטיקאים בהשתתפותם של ח״כ צבי האוזר - תקווה חדשה, ח״כ מיקי זוהר - הליכוד, וח״כ שמחה רוטמן - הציונות הדתית וכן פאנל נציגי הציבור, בהשתתפותם של ד״ר נחומי יפה - אוניברסיטת תל אביב, בן דרור ימיני - עיתונאי ופובליציסט, עופר ברקוביץ׳ - יו״ר תנועת ״התעוררות בירושלים״, ועובד יחזקאל - לשעבר מזכיר הממשלה.
בין היתר דנו המשתתפים בפאנלים במציאות הפוליטית הנוכחית, בשנה להקמתה של ממשלת בנט-לפיד, והאם דווקא כעת ניתן לייצר הזדמנויות חדשות לפשרות בנושאים שעד היום פיצלו את הפוליטיקה הישראלית.

גלריית תמונות מהמשדר
bottom of page