top of page
מלגת-תכלית.jpg
חותם-תכלית-לוגו.png

"חותם תכלית" לבכירים בשירות הציבורי, נוסדה במטרה לשמר ולמסד את הידע המקצועי שנבנה בפקידות המקצועית הבכירה בישראל, ונועדה על מנת לסייע בשיפור הלמידה ארוכת הטווח בשירות הציבורי.

ליבת המלגה היא בפלטפורמה מקצועית, המעניקה למקבליה ולמקבלותיה - "התכליתיסטים" - כלים למיקוד ולמיסוד המסקנות המקצועיות שצברו, תוך מינוף השליחות שבעשייה הציבורית. במקביל, ניתנת לתכליתיסטים הזכות להעמקה מקצועית ואישית, כמו גם ללקיחת חלק בחינוך הדורות הבאים.

קודם-חושבים.png

אנחנו קודם חושבים,

אחר כך מפרסמים

צרו קשר
bottom of page