top of page
נשות ואנשי תכלית

עדן פרבר

עדן פרבר היא עוזרת מחקר בתוכנית "האמנה החברתית בעולם הדיגיטלי״ במכון תכלית. עדן היא עורכת דין ובעלת תואר ראשון במשפטים (LLB) מאוניברסיטת בר אילן. עדן התמחתה במחלקה למשפט בין-לאומי בייעוץ וחקיקה בתחומים זכויות אדם ומשפט בין-לאומי פומבי. 

במהלך לימודיה עדן עבדה בקליניקה של ייעוץ וחקיקה בצוות זכויות אדם, והייתה עוזרת מחקר בתחומים של משפט בין-לאומי הומניטרי, משפט בין-לאומי כלכלי ומשפט ופסיכולוגיה התנהגותית. למשך שנתיים עדן הייתה חברה במערכת הסטודנטיאלית של כתב העת "תרבות דמוקרטית". בנוסף, עדן השתתפה בתחרות הצלב האדום במשפט בין-לאומי הומניטרי מטעם אוניברסיטת בר אילן.

עדן פרבר.jpg

מחקרי מדיניות/גילויי דעת:

The Freedom of Expression from a Bird's Eye View

התייחסות למערכת ״עין הנץ״

bottom of page