top of page
נשות ואנשי תכלית

גל גולן

גל גולן היא מנהלת המדיניות הציבורית במכון תכלית.

 

גל היא בעלת תואר שני (B.A) במדיניות ציבורית בתוכנית המצטיינים בבית הספר למדיניות ציבורית על שם פדרמן באוניברסיטה העברית ובעלת תואר ראשון ביחסים בינלאומיים ומדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית.

 

גל עוסקת באסטרטגיית מדיניות ציבורית יותר מ14 שנים ושימשה בין היתר כיועצת פרלמנטרית, מקדמת מדיניות ויועצת קשרי ממשל וכסמנכ"ל אסטרטגיה בחברה לייעוץ מדיניות. במקביל לעבודתה בתכלית היא בעלת חברה לאסטרטגיית מדיניות ציבורית.

גל 1.jpg
bottom of page