top of page
נשות ואנשי תכלית

גיא אלזם

גיא אלזם הוא עוזר מחקר בתוכנית ״כללי המשחק של הדמוקרטיה״ במכון תַּכְלִית וסטודנט למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. כמו כן, גיא הוא עורך משנה לעניינים אקדמיים בכתב העת Israel Law Review, עוזר מחקר בתחום המשפט החוקתי ומתרגל בפקולטה.

 

במסגרת לימודיו, למד גיא סמסטר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת וירג'יניה בארה"ב. 

גיא אלזם

מחקרי מדיניות/גילויי דעת:

עיון השוואתי במעורבות
נבחרי ציבור בבחירת שופטים לבתי משפט עליונים

bottom of page