top of page
נשות ואנשי תכלית

ליאור וינשטיין

ליאור וינשטיין הוא עוזר מחקר בתוכנית "האמנה החברתית בעולם הדיגיטלי״ במכון תַּכְלִית וסטודנט בשנה ד' לתואר בוגר (LLB/BA) במשפטים וספרות עברית באוניברסיטה העברית. בנוסף, ליאור עובד במרכז פדרמן לחקר הסייבר ובפורום למשפט בינלאומי בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, לצד עבודה כעוזר מחקר בתחומי המשפט הציבורי.

ליאור זכה בפרסים ע"ש דניאל יעקבזן ולאה גולדברג להצטיינות בספרות עברית. ליאור היה עוזר ההוראה של דקאנית הפקולטה למשפטים פרופ' דפנה לוינסון זמיר ושל פרופ' ישראל גלעד בתחומי הקניין והנזיקין. במהלך לימודיו, היה חבר בנבחרת תחרות הICC הבינלאומית של הפקולטה, ארגן את כנס ירושלים הראשון למחקרי סטודנטים וסטודנטיות בפקולטה למשפטים והופיע במספר כנסים בינלאומיים בתחומי המשפט הבינלאומי.

‎⁨ליאור[36]⁩.jpg
bottom of page