top of page
עמיתי מחקר אורחים

ד״ר מעוז רוזנטל

ד״ר מעוז רוזנטל הוא מרצה בכיר בבי״ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן וחבר בכח המשימה לבחינת מבנה הממשל בישראל של האוניברסיטה. הוא השלים את עבודת הדוקטורט שלו באוניברסיטת תל-אביב בהנחיית פרופסור גדעון דורון (ז״ל), והיה חוקר ומרצה אורח באוניברסיטאות SUNY Binghamton  ו-Yale. ד״ר רוזנטל עוסק במחקר בנושא עיצוב סדר יום פוליטי, הצבעה אתנית ופוליטיקה ומשפט.

 

מחקריו הופיעו בכתבי עת אקדמיים בולטים כגון Political Studies, Ethnic and Racial Studies, British Politics, Journal of Law and Courts. ספרו העוסק במשבר הממשלות הישראלי התפרסם בהוצאת Lexington בשנת 2016.

 

ד״ר רוזנטל היה עמית מחקר במספר מכוני מחקר בישראל, ביניהם המרכז הישראלי להעצמת האזרח (2016-2017), מכון ראות (2006) והמכון הישראלי לדמוקרטיה (2007). 

מעוז.jpg
bottom of page