top of page
עמיתי מחקר אורחים

ד"ר נטלי לוי

ד"ר נטלי לוי היא בעלת תואר דוקטור מן החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב ופעילה חברתית.

במחקריה נטלי מתמקדת בשילוב תלמידים מקבוצות שונות במערכת החינוך. בעבודת הדוקטור שלה היא משווה בין בתי ספר יהודיים וערביים שהם מעורבים בשל הנסיבות לאלו המעורבים מסיבות אידיאולוגיות. על עבודתה זו זכתה במלגת נשיא המדינה למצוינות וחדשנות מדעית לשנת 2018.

בשני העשורים האחרונים ייחדה את מירב זמנה לארגוני שינוי חברתי העוסקים ביחסי יהודים–ערבים ובקבוצות שיח, ובין השנים 2016–2019 כיהנה כיושבת ראש ארגון הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת תל אביב.היא מרצה במספר מוסדות אקדמיים, ופוסט דוקטורנטית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. בשנים האחרונות ניהלה את תחום 'אתגר החיים המשותפים', שיתוף פעולה בין מכון ון ליר למכון שחרית. 

דר נטלי לוי.jpg
bottom of page